Tuz Jeneratörü

Neden Tuz Jeneratörü?
 
*  Gözlerde, boğazda ve kulaklarda oluşan tahrişler büyük oranda azalır.
 
     • Bağlı klor oluşumunu azalttığından istenmeyen tat ve kokular büyük oranda azalır.
     • Klor oluşumuyla sudaki organik maddeler ve zararlı mikroorganizmalar yok edilir.
     • Pahalı ve ağır toz klor veya sıvı klor bidonlarını depolamaya gerek kalmaz.
     • Tamamen otomatik klorlama sistemi ile dezenfeksiyon daha kontrollü olur.
     • Her türlü havuz kaplamasına uygun kullanım olanağı vardır.
     • Sistem her tuzluluk oranında çalışır (2-30 kg/m3).
     • Havuzunuz sadece deniz suyuyla doluyken dahi yüksek tuzluluktan etkilenmez.
     • Sistemin optimum çalışması için havuz 4-6 kg/m3 oranında tuz eklenmesi yeterlidir.
     • Polarizasyon seçeneği sayesinde kendi kendini temizleme özelliği bulunur.
     • Böylece hücrenin ömrü üzar.
     • Tuzun suda tam olarak çözünmesi için beklemeye gerek yoktur.
 
 
ÇALIŞMA PRENSİBİ
 
2NaCI + 2H2O → 2NaOH + H2 + CI2                             –          2HOCI → 2HCI + O2
 
(Tuz + Su → Soda + Hidrojen + Klor)                              –          (Sıvı Klor → Hidroklorik Asit + Oksijen)
 
CI2 + H2O → HOCI + HCI                                                 –          NaOH + HCI → NaCI + H2O
 
(Klor + Su → Hipoklorik Asit + Hidroklorik Asit)          –          (Soda + Hidroklorik → Asit Tuz + Su)
 
 
 
*  Sodyum klorür ya da sofra tuzu saf, zararsız ve doğada kolaylıkla bulunabilen bir maddedir. Fakat tuz tek başına havuzu temizleyemez.
*  Hidrolife yüzme havuzları ve spa (masaj havuzu) için otomatik olarka klor üreten bir sistemdir.
*  Sistemin çalışması için yüzme havuzu veya spa içersinde 1/4 konsantrasyon oranında tuz gerekmektedir. Saflığı en az %99.8 olan saf NaCI tuzu * kullanılır. Tercih edilen tuz susuz, granül halde, yemeklik tuz kalitesinde ve iyotsuz olmalıdır.
*  Hidrolife havuzunuzda bulunan tuzu serbest klora çevirerek havuzunuzun suyunu dezenfekte eder. Bu plakalar arasından geçen tuzlu su elektroliz yöntemiyle serbest klora dönüşerek havuzunuzun dezenfeksiyonunu sağlar.
*  Sistem tuzlu suyun elektrolizi sayesinde tuzu serbest klora çevirir ve havuzunuzun klor ihtiyacını karşılar.
*  Kendi klorunuzu doğal bir yöntemle üretmenizi sağlar.
*  Elekroliz sonucu reaksiyonlardan da anlaşıldığı gibi tuz kaybınız olmaz.
*  Tuz kaybı sadece havuzun geri yıkaması esnasında olur.
 
Klor Stabilizatörü (Siyanürik Asit): Klor stabilizatörü klorun istenilen seviyede sürekli tutulmasını sağlar. Klor güneşin UV radyasyonu nedeniyle 2 saat suda kalabilir. Klor stabilizatörü seviyesi 30-60 ppm arasında tutulmalıdır.
 
Kloraminler: Kloraminler havuz suyunuzda bulunmamalıdır. Organik maddeler serbest klorla birleştikleri zaman kloraminleri meydana getirirler. Bu durum havuzdaki serbest kloru bağlar ve klorun dezenfeksiyonu engel olur. Kloraminler ayrıca havuz suyunu bulandırır ve gözlerde yanmalara neden olurlar.
 
Ph Seviyesi: Klorinatörün neden olduğu ph nötüre yakındır. Ancak havuzdaki diğer faktörler havuz suyunun pH’ının artmasına neden olur. Havuz suyunun pH’ı 7.2-7.6 arasında olmalıdır.
 
TDS (Toplam Çözünmüş Katı Maddeler): Suya tuz eklemek suyun TDS’sini artırır. Bu durum su kimyasına ve görüntüsüne yansımaz ama yine de havuzcunun TDS seviyesinin farkında olmasında yarar vardır. Bu durum klorinatörün ömrü için önemlidir. Bireysel yapılan TDS seviyesi ölçümü ile doğru TDS seviyesine ulaşılması sağlanır.