Ozon Sistemleri

Havuzunuza Ozonla Gelen Sağlık ve Kalite
 
Yüzme havuzunuz arkadaşlarınızla ve ailenizle rahatça vakit geçireceğiniz, sıcak günlerde serinleyeceğiniz keyif verici bir mekân olmalıdır. Bu sebeple havuzda kullanacağınız suyun kalitesi sağlığınız açısından büyük bir önem taşımaktadır.
 
Ozon klordan 1.5 kat daha güçlü ve klordan daha hızlı etki gösteren bir dezenfektandır. Diğer dezenfektanların aksine Ozon, suyu hijyenik olarak zenginleştirmekle kalmaz, sudaki insan sağlığına zararlı kalıntıları da yok eder.
 
Ozon Suyu Nasıl Temizler?
 
Apex sistemleri; organik bileşimleri,bakterileri ve virüsleri oksidasyon ve flokülasyon ile havuz suyundan uzaklaştırmak için Corona Deflarj Ozon sistemini kullanmaktadır. Ozon, oksitlenme yoluyla bu bileşimlerin ve floküllerin havuz dışındaki filtrede toplanmasını sağlar. Böylece havuz suyu temizlenmiş olur.
 
Klorun Olumsuz Etkileri
 
Havuz dezenfeksiyonunda kullanılan klor yerini ozona bırakmaktadır. Klor göz yanması, cilt kızarıklığı, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları gibi rahatsızlıklara yol açmaktadır. Aynı zamanda havuz suyunun pH’ını (asitlik bazlık derecesini) büyük ölçüde etkiler. Bunun yanında havuz suyundaki organik bileşiklerle (ter, losyon, idrar vb.) reaksiyona girerek insan sağlığı için zararlı olan kloramin ve THM gibi kimyasal maddeleri oluşturur. Klorun yerine başka bir dezenfeksiyon yöntemi kullanmak veya zararlı etkilerini yok etmek için daha ekonomik bir yöntem istiyorsanız tek çözüm ozondur.
 
Ozonun Etkileri
 
Ozon, dünya çapında suyun gerekli hijyen şartlarını sağlamada kullanılan en güçlü oksitleyici ve doğal dezenfektandır. Klordan 3125 kat daha etkilidir ve hızlı reaksiyona girer. Havuz suyunda insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasal maddeler bırakmaz. En önemli özelliklerinden biri de suyun pH dengesini bozmayarak suda oluşabilecek bakterilerin (E.Coli, Giardia, Legionella, Cryptosporidium vb.) oluşumunu önlemesidir.
Uyguladığımız ozon sisteminde dezenfeksiyon kontak tanklarında meydana gelir. Ozon gazı hiçbir suretle makine dairesine veya havuz içerisine gönderilmez. Yani ozonun insanlara direkt teması önlenmiş olur.
 
Ozonun Havuzlarda Kullanımı
 
1950 yıllarında ozon Avrupa genelinde havuz işletmelerinde dezenfektan olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1973 yılında kurulan ozon birliği (IOA) ozonu havuzculuğun geleceği olarak göstemiştir. 1980 yılında ABD’de 50 yıldır kullunılmakta olan klorun, üniversite ve kliniklerde yapılan araştırmalar sonucu su arıtımında kullanıldığında kanserojen bileşikleri oluşturduğu, havuz suyunda ise idrar ve terle birleşerek kloraminleri oluşturduğu açıklanmıştır.
Bu açıklamalardan sonra EPA (Çevre Koruma Örgütü) içme suları, yüzme havuzları ve atık sularda klora alternatif olarak en etkili maddenin ozon olduğunu kabul etmiştir. 1990 yılı verileri ile Avrupa’da 30.000 adet yüzme havuzu ozon ile temizlenmektedir. 1986 yılındaki Los Angeles Olimpiyatları’ndan beri, Olimpiyat yüzme havuzlarının suları ozon kullanılarak arıtılmaktadır.
 
Ozonla Dezenfeksiyon
 
Ozon, kontak tankta suyun içerisinde bozunarak HO2 (Süper oksit) ve OH – (Hidroksil) anyonlarına dönüşür. Oksidasyonda rol oynayan serbest radikaller bunlardır. Sudaki organik maddeler (ter, kir, losyon vb.) CO2 ve H2O ya parçalanarak uzaklaştırılır. Böylece ozon büyük yapılı organik bileşikleri daha küçük yapılı zararsız organik bileşiklere dönüştürür ve renklerini, kokularını giderir.
Ozon bakteri ve virüslere karşı etkisi oldukça kısa sürede etki gösterir. Ozon, bakterilerin hücre zarını parçalayarak yok eder. Virüsleri ise direkt çekirdeklerine etki ederek yok eder.
 
YÜZME HAVUZUNUZU OZONLA DEZENFEKTE ETMENİN SİZE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
 
*  Ozon, artık ve kalıntı bırakmayan tek doğal dezenfektandır.
*  Göz yanması, cilt kızarıklığı ve kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu gibi riskleri tamamen ortadan kaldırır.
*  Ozon, havuzda oluşabilecek bakterilerin, mantarların ve virüslerin oluşumunu engellediği için yüzücülerde oluşabilecek mantar riskini tamamen ortadan kaldırır.
*  Ozon; havuz suyunda bulunan organik kalıntıların oksitlenmesi ile oluşan ve insanlarda kanserojen etki yaratan kloramin ve THM gibi kimyasal maddelerin oluşumunu engeller.
*  Yapılan araştırmalarda klor ile dezenfekte edilen havuz suyunun insanlarda mesane kanseri riskini arttırdığı ve çocuklarda astıma sebep olduğu belirlenmiştir. Bu sebeple Corona Deflarj Ozon Sistemi hem yetişkinler hem de küçük çocuklar için ideal bir dezenfeksiyon seçeneğidir.
*  Havuzlarda kullanılan mayo, havlu vs. eflyalarda kimyasallardan kaynaklanan renk ağarmalarını ve kayıpları tamamen ortadan kaldırır.
*  Havuzda bulunan bağlı klor oluşumunu engelleyerek hoş olmayan klor kokusunu tamamen ortadan kaldırır.
*  Havuz suyunuz eskisinden daha berrak ve parlak olur.
*  Ozon diğer kullanılan kimyasallar gibi havuz pH’ının değişmesine neden olmaz. Yani suyun pH’ının sabit kalmasını sağlar.
*  Depolama, karıştırma ve elle temas gerekmeden dezenfeksiyon gerçekleştiğinden zaman tasarrufu sağlar.
*  Ozon sistemini kullanmaya başlamanızla beraber havuzda kullandığınız tüm kimyasallar %90 oranında azalır ve havuz temizliğiniz kolaylaşır; çünkü *  Corona Deflarj Ozon Sistemi sürekli dezenfeksiyon sağlar ve minimum bakım gerektirir.
*  Kimyasal kullanımı azaltarak fazladan para harcamalarını önler.